Tberik tat-Tarbija fil-Ġuf

Nhar il-Ħadd 30 ta’ Ġunju 2019 filgħodu, fis-Santwarju Ta’ Pinu, Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex, mexxa quddiesa li fiha sar ir-Rit tat-Tberik tat-Tarbija fil-Ġuf, li ġiet organizzata minn Dar Ġużeppa Debono. Fi tmiem il-quddiesa, dawk il-familji li qed jistennew tarbija daħlu fil-Kappella tal-Madonna biex jafdawlha l-ħajja ġdida li qed tikber fil-ġuf u, skont ix-xewqa li l-Omm tas-Sema stess qasmet ma’ Karmni Grima, talbuha flimkien tliet Avemarijiet. Continue reading “Tberik tat-Tarbija fil-Ġuf”