L-Isqof ta’ Għawdex f’Konferenza tac-CEI dwar il-Katekiżmu

Il-Ġimgħa, 5 ta’ Lulju 2019: Matul dawn il-jiem, l-Isqof Mario Grech flimkien ma’ Dun Daniel Sultana, Segretarju Pastorali djoċesan, jinsabu f’Terrasini, Sqallija għal Ġimgħa ta’ Formazzjoni Kateketika organizzata mill-Uffiċċju Katekistiku Nazzjonali fi ħdan il-Konferenza Episkopali Taljana. Is-suġġett ta’ din il-konferenza kien: “Iniziazione Cristiana in pratica… con chi?”. Continue reading L-Isqof ta’ Għawdex f’Konferenza tac-CEI dwar il-Katekiżmu