Websajt ġdida mis-sorijiet Dumnikani f’Malta


Il-Kapitlu serva wkoll biex dawn l-Aħwa miġbura lkoll flimkien jismigħu dwar dak kollu li sar matul dawn it-tliet snin u flimkien jevalwaw ħidmiethom u anke jgħixu mumenti ta’ fraternità.

d5z_6901_20180421.156265811648.jpg

Il-Kongregazzjoni tas-Sorijiet Dumnikani ta’ Malta, (Dominican Sisters of Malta), nediet uffiċjalment il-websajt il-ġdida tagħha. Fost materjal li wieħed jista’ jsib f’dan is-sit hemm: informazzjoni dwar is-Sorijiet Dumnikani ta’ Malta u l-kunventi tagħhom madwar Malta, Għawdex u f’pajjizi oħra, avvenimenti u aħbarijiet, talb, riflessjonijiet, kalendarju tal-Qaddisin, vokazzjoni u ż-żgħażagħ.

Il-Madre Ġenerali Carmelita Borg O.P. stqarret li fid-dinja tal-lum huma importanti li l-informazzjoni dwar is-sorijiet Dumnikani tkun aċċessibbli għal kulħadd. Dan għaliex fi kliem il-Madre, jinħoloq mhux biss interess iżda wkoll kuntatt aktar mill-qrib bejn il-kongregazzjoni u l-individwi minn madwar mad-dinja kollha.

Link għall-websajt: http://www.dominicansistersopmalta.wordpress.com

Sors: www.knisja.mt
Ritratti: www.knisja.mt/ritratti

 

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.