Belgħa kafè ma’ Lawrence Gonzi

Kont għadni kemm nispiċċa mix-xift ta’ billejl. Kemm kelli xogħol x’inwettaq f’dak illejl! Għalhekk, wara li qaddist, bi ħġari, għalkemm mhux bid-dritt kollu, l-għaliex nemmen bis-sħiħ li quddiem il-Mulej dmir wieħed BISS għandna: li ILKOLL KEMM AĦNA nħennu għal xulxin bħalma jħenn għalina Missierna tas-Sema, aħna li ma jistħoqqilniex, mort nieħu l-kafè tas-soltu. Continue reading Belgħa kafè ma’ Lawrence Gonzi