Ħadd il-Baħar u d-drittijiet ta’ kull min jaħdem fuq il-baħar

F’messaġġ għall-Jum annwali dedikat lill-baħar, is-Santa Sede għamlet sejħa biex jitħarsu d-drittijiet ta’ kull min jaħdem fuq il-baħar. Għall-okkażjoni l-Papa Franġisku bagħat tweet li fiha qal li hu jitlob għall-baħħara u għall-familji tagħhom, u żied jgħid li għandu jsir kull sforz biex jitħarsu huma u d-drittijiet umani tagħhom. Continue reading Ħadd il-Baħar u d-drittijiet ta’ kull min jaħdem fuq il-baħar

Ktieb dwar il-formazzjoni tas-saċerdoti bejn l-1838 u l-1938

Il-ktieb The Academic formation of priests in the University of Malta 1838-1938 jaf il-bidu tiegħu lir riċerka li l-awtur, Dun Frans Bonnici, għamel fl-arkiviji Maltin (Biblijoteka Nazzjonali, l-Università u l-Arkivju ta’ l-Ingliżi f’Santu Spiritu, ir-Rabat), u arkivji f’Ruma (tal-Università Gregorjana, San Albertu tal-Karmelitani u l-Angelicum tad-Dumnikani). Continue reading Ktieb dwar il-formazzjoni tas-saċerdoti bejn l-1838 u l-1938