Ktieb dwar il-formazzjoni tas-saċerdoti bejn l-1838 u l-1938

Il-ktieb The Academic formation of priests in the University of Malta 1838-1938 jaf il-bidu tiegħu lir riċerka li l-awtur, Dun Frans Bonnici, għamel fl-arkiviji Maltin (Biblijoteka Nazzjonali, l-Università u l-Arkivju ta’ l-Ingliżi f’Santu Spiritu, ir-Rabat), u arkivji f’Ruma (tal-Università Gregorjana, San Albertu tal-Karmelitani u l-Angelicum tad-Dumnikani). Continue reading Ktieb dwar il-formazzjoni tas-saċerdoti bejn l-1838 u l-1938