Il-kalendarju

Il-ħajja ma tifhimhiex. Kif tintiseġ hux minn mument għall-ieħor! U, tintiseġ għal mod tagħha. Kważi kważi tidher li tintiseġ għal riħha! Għalkemm illum, aktar ma nara u nħoss li xagħri qed jeħfifli u rrid ukoll nibda’ nitgħallem l-arti li nissellfu ukoll biex nidhirx li jien qârej, il-Mulej qed jgħallimni li jkun Hu fit-tmun ta’ kollox! Nemmen u ma nemminx! Intant… Continue reading “Il-kalendarju”