Lectio Divina tas-17-il Ħadd. Sena “Ċ”

Vanġelu (Lq 11, 1-13): L-Insara li malli jqumu jroddu s-salib u jgħidu xi talba qed jonqsu. Ħafna huma dawk li jaqbdu gazzetta, mowbajl jew kompjuter. Imma dawn biss huma biżżejjed biex wieħed jgħix aktar uman? Matul il-jum, ukoll, b’dil-ġenn ta’ ħajja, iħallu barra dak li f’għajnejhom hu ħela ta’ ħin, e.g. it-talb. In fatti, jibżgħu joqogħdu ftit fis-silenzju li ma jmorrux jindunaw kemm qed jgħixu ħajja bla sens. Continue reading Lectio Divina tas-17-il Ħadd. Sena “Ċ”