Kappillan ġdid għall-Parroċċa tal-Fontana

It-Tlieta, 23 ta’ Lulju 2019: L-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex, għadu kemm ħatar lil DUN SIMON MARIO CACHIA, mill-Parroċċa ta’ San Ġorġ Martri (il-Belt Victoria), bħala l-ħdax-il Kappillan tal- Parroċċa tal-Qalb ta’ Ġesù, fil-Fontana, wara li l-Kan. John Muscat temm il-ministeru li kien beda fl-2013. Continue reading “Kappillan ġdid għall-Parroċċa tal-Fontana”