Adorazzjoni Ewkaristika matul Awwissu 2019

AWWISSU ix-xahar għażiż ta’ Santa Marija, il-Patruna tal-Gżejjer Maltin. J’alla Marija tħarisna minn kull tiġrib, materjali u spiritwali. Min-naħa tagħha hija hemm dejjem se tkun – il-problema hi jekk aħna aħniex se nkunu magħha. L-Istorja tixhed li lilha dejjem sibniha fis-siegħa tal-bżonn; sakemm tkun magħna, rasna mistrieħa; mingħajra nsibu ruħna mitlufin. Santa Marija Mtella’ s-Sema kun dejjem maghna ! Continue reading Adorazzjoni Ewkaristika matul Awwissu 2019

Ħa ngħidilkom mhux ngħallimkom!

Kont qed nieħu kafè. F’għodwa mill-isbaħ. B’sema ikħal nir issemmix! Dak it-tip ta’ sema li jgħidlek: Iċċassa lejja ħi! Ngħidilkom is-sewwa, f’dak il-jum, il-kafè aqta’ kelli tabilħaqq kelli bżonnu! Għax, u issa irrid inkun fuq li nkun sinċier, kelli bżonn iva dik l-imbuttatura biex biha nibda’ il-ġurnata! Fejn tafu x’ġarali! Dak illejl mhux għax tant stajt norqod tafux! Ħallieha li dħalt fuq li dħalt kmieni wara jum ta’ xogħol mill-kbar nett fil-jum ta’ qabel! U dan biex forsi nagħlaq għajn m’għajn. Intant … Continue reading Ħa ngħidilkom mhux ngħallimkom!