Adorazzjoni Ewkaristika matul Awwissu 2019

AWWISSU ix-xahar għażiż ta’ Santa Marija, il-Patruna tal-Gżejjer Maltin. J’alla Marija tħarisna minn kull tiġrib, materjali u spiritwali. Min-naħa tagħha hija hemm dejjem se tkun – il-problema hi jekk aħna aħniex se nkunu magħha. L-Istorja tixhed li lilha dejjem sibniha fis-siegħa tal-bżonn; sakemm tkun magħna, rasna mistrieħa; mingħajra nsibu ruħna mitlufin. Santa Marija Mtella’ s-Sema kun dejjem maghna ! Continue reading “Adorazzjoni Ewkaristika matul Awwissu 2019”