Ħa ngħidilkom mhux ngħallimkom!

Kont qed nieħu kafè. F’għodwa mill-isbaħ. B’sema ikħal nir issemmix! Dak it-tip ta’ sema li jgħidlek: Iċċassa lejja ħi! Ngħidilkom is-sewwa, f’dak il-jum, il-kafè aqta’ kelli tabilħaqq kelli bżonnu! Għax, u issa irrid inkun fuq li nkun sinċier, kelli bżonn iva dik l-imbuttatura biex biha nibda’ il-ġurnata! Fejn tafu x’ġarali! Dak illejl mhux għax tant stajt norqod tafux! Ħallieha li dħalt fuq li dħalt kmieni wara jum ta’ xogħol mill-kbar nett fil-jum ta’ qabel! U dan biex forsi nagħlaq għajn m’għajn. Intant … Continue reading Ħa ngħidilkom mhux ngħallimkom!