X’taqra f’Il-Leħen, tal-Ħadd 4 t’Awwissu 2019

Print Friendly, PDF & Email

Dawn u aktar tista’ taqrahom fi Il-Leħen, gazzetta ta’ ispirazzjoni Kattolika maħruġa nhar ta’ Ħadd mill-Azzjoni Kattolika Maltija.

 • L-ewwel saċerdot nieqes mid-dawl fil-Portugall iqaddes fis-Santwarju ta’ Fatima
 • L-Arċisqof jiddiżassoċja l-Knisja mill-ideoloġiji “ta’ mibegħda” ta’ saċerdot
 • Il-Papa jikkonferma lill-Arċisqof Charles J. Scicluna bħala l-President tal-Kulleġġ tal-Appelli
 • Ippubblikat ir-Rapport Finanzjarju tal-Arċidjoċesi ta’ Malta għas-sena 2018
  Żieda sostanzjali fis-sussidji għad-Djar tal-Anzjani tal-Knisja
 • Proposti għal ġnien għal pazjenti bid-dimensja
 • Restawrati ż-żewġ kwadri laterali ta’ Zahra fil-Bażilka San Ġorġ
 • Eħilsu n-nisa mill-jasar tal-prostituzzjoni – il-Papa Franġisku
 • Il-Missierna hi s-sintesi ta’ kull talba
 • Direttur u Viċi Direttur ġdid għall-Uffiċċju Stampa tal-Vatikan
 • Mal-midja l-Papa jħossu f’fossa tal-iljuni… imma komdu u mistrieħ
 • X’ifisser tkun appostlu u missjunarju
 • Il-virtù tar-rażan
 • Kif infaħħru l-Mulej
 • Kull laqxa tirfed l-imramma
 • It-titlu li tagħżel Marija
 • Inxejħu l-Knisja flok nagħmluha żagħżugħa
 • Saħħitna: ħames fatti jew għajdut?
 • Id-dipressjoni tmur ’il hinn mid-dwejjaq…
 • Xjenza u fidi
 • Il-profil ta’ Mary Cassar
 • Ġugarelli fil-missjoni
 • It-triq ta’ Għemmaws
  X’wassal lid-dixxipli f’din it-triq

Leave a Reply

%d bloggers like this: