Quddiesa għall-Artisti u l-Isportivi

Il-Ġimgħa 6 ta’ Settembru 2019 fis-7.00 pm ser issir quddiesa għal dawk kollha li jaħdmu fl-oqsma tal-kultura u l-isports.  Din iċ-ċelebrazzjoni li ser issir fil-Knisja ta’ San Franġisk fil-Hamrun tkun b’ringrazzjament lil Alla tat-talenti kollha ta’ dawk li huma nvoluti f’dawn l-oqsma, fosthom artisti, bandisti, pitturi, kantanti, awturi poeti, kittieba, mużiċisti, atturi, scouts u dawk li jieħdu sehem jew huma involuti f’kull tip ta’ sports – football, għawm, ċikliżmu, dawk li jsuqu sports cars u sportivi oħra.

Għal din l-okkażjoni ser titwassal il-barka tal-Papa Franġisku.  Ara l-poster b’aktar dettalji hawn taħt … Continue reading Quddiesa għall-Artisti u l-Isportivi

Knisja fl-Iraq li kienet maħruqa mill-ISIS dedikata mill-ġdid nhar Santa Marija.

Knisja fl-Iraq li kienet ġarrbet ħsarat kbar u nħarqet mill-ISIS fl-2014 reġgħet ġiet dedikata nhar il-Ħamis 15 ta’ Awwissu għaċ-ċelebrazzjoni tal-festa ta’ Tlugħ is-Sema ta’ Marija. Il-knisja Sirjaka Kattolika ta’ Mar Behnam u Mart Sarah fil-belt Iraqina ta’ Qaraqosh tat merħba lill Arċisqof Petros Mouche of Mosul, lis-saċerdoti u l-komunita’ Kattolika biex jiċċelebraw is-sollennita’ tal-festa … Continue reading Knisja fl-Iraq li kienet maħruqa mill-ISIS dedikata mill-ġdid nhar Santa Marija.

‘What makes us fulfilled?’

Short reflection by George Calleja

In the past months, many friends of mine have faced difficult times in their lives. Some had a relative who passed away, others experienced problems in their marriage, some faced health difficulties, such as undergoing a major operation. These situations made me wonder about life. I did pray for each and everyone involved in these difficult situations, but when I reflected upon life, a question came to my mind… What makes us fulfilled? Continue reading ‘What makes us fulfilled?’