Ir-Residenzi tas-sajf tal-Papiet

Il-Papiet, sal-Papa Emeritu Benedittu XVI, kienu jgħaddu l-vaganzi tas-sajf f’Castel Gandolfo. Billi l-Papa Franġisku ddeċieda li fis-sajf jibqa’ fil-Vatikan, l-awtoritajiet tal-Vatikan kellhom jaħsbu kif se jużaw ir-residenza l-aktar għax in-nuqqas ta’ preżenza tal-Papa naqqset il-popolarita’ tal-post. Issa qed jistiednu għal ideat dwar x’se jagħmlu bix-Chalet fil-hamlet żgħir ta’ Les Combes d’Introd, fin-nord tar-reġjun Taljan ta’ Val d’Aosta, taħt l-Alpi. Il-Papa San Ġwanni Pawlu II kien mar 10 darbiet hemmhekk u l-Papa Emeritu Benedittu XVI 3 darbiet.

https://cruxnow.com/news-analysis/2019/08/17/a-novel-contest-for-the-future-of-an-erstwhile-papal-oasis/

https://cruxnow.com/news-analysis/2019/08/18/five-possibilities-for-a-grand-catholic-experiment-in-open-innovation/

Min fejn ġej l-isem ta’ “Lourdes”

Lourdes ħadet isimha u l-‘coat-of-arms’ tagħha minn żmien Karlumanju. Wieħed Seraċin, Mourad, kien ħataf din il-belt u wara ġie assedjat mill-armata tal-imperatur fis-778. Jum minnhom, ajkla ttajret fuq is-swar tal-belt u ħalliet taqa’ minn ħalqha trota kbira (ħuta tax-xmajjar). Mourad ma kielx il-ħuta imma tefagħha ‘l barra mis-swar lejn it-truppi ta’ Karlumanju. Continue reading Min fejn ġej l-isem ta’ “Lourdes”

Lectio Divina tal-21 Ħadd Matul Sena “Ċ”

Vanġelu (Lq 13, 22-30): Ġesu, fi triqtu lejn Ġerusalem, jgħaddi minn xi bliet u rħula jgħallem. Luqa qed itina rendikont ta’ dan Ħadd wara Ħadd. Ġesu jaf fejn sejjer u għalfejn: irid jeħles lill-bniedem minn dak kollu li jgħassru. Dan qed jagħmlu billi jippriedka l-Vanġelu, u, biex jixhed għall-verita’ ta’ dal-Vanġelu, se jirregala ħajtu. B’hekk ikun jista’ jagħti bidu għad-dinja tal-ħrief. Continue reading Lectio Divina tal-21 Ħadd Matul Sena “Ċ”

Infakkru l-vittmi ta’ Atti ta’ Vjolenza minħabba Reliġjon jew Twemmin

Stqarrija għall-istampa mill-ACN – 19 ta’ Awwissu 2019

It-22 t’Awwissu – Il-Jum Internazzjonali li jfakkar lill-vittmi ta’ Atti ta’ Vjolenza minħabba r-Reliġjon jew t-Twemmin

It-22 t’Awwissu, kull sena, ġie rikonoxxut uffiċjalment mill-Assemblea Ġenerali tal-Ġnus Magħquda bħala l-Jum Internazzjonali li jfakkar lill-vittmi ta’ Atti ta’ Vjolenza minħabba r-Reliġjon jew t-Twemmin. Dan kien ir-riżultat ta’ riżoluzzjoni li għaddiet nhar it-Tlieta, 28 ta’ Mejju 2019 imressqa mill-Polonja bl-appoġġ tal-Istati Uniti tal-Amerka, il-Kanada, il-Brażil, l-Eġittu, l-Iraq, il-Ġordan, in-Niġerja u l-Pakistan. Continue reading Infakkru l-vittmi ta’ Atti ta’ Vjolenza minħabba Reliġjon jew Twemmin