Tislima mill-Papa Piju XII u minn San Ġorġ Preca lil Marija Reġina

Illum, ġimgħa wara t-Tlugħ is-Sema ta’ Marija, hi l-festa ta’ MARIJA REĠINA. Kien nhar il-11 ta’ Ottubru 1954, il-Papa Piju XII ħareġ enċiklika AD CAELI REGINAM fejn wera kif Marija, Omm vera ta’ Ġesù l-Iben ta’ Alla magħmul bniedem, hija wkoll tista’ tissejjah bir-raġun ir-’Reġina tal-ħolqien kollu’. Tletin sena qabel, San Ġorġ Preca kkompona talba kantata li antiċipat dak li ħabbar il-Papa fl-enċiklika. Hi t-talba tal-VESTIS HONORIS, (LIBSA TA’ ĠIEĦ), fejn Dun Ġorġ isejjaħ lill-Madonna ‘Sinjura tal-ħolqien kollu’.

Rapport minn Joe Borg