Adorazzjoni Ewkaristika matul Settembru 2019

“Fik ittamaw missirijietna – ittamaw u inti ħlisthom!” Dawn il-kelmiet minn Salm 22, miktubin fuq id-dahla għall-bitħa tas-Santwarju tal-Mellieħa missirijietna indirizzawhom lil Marija Bambina. Iva, l-Istorja ta’ pajjiżna dejjem uriet li kull darba li huma daru bil-fiduċja lejha Hija qatt ma naqsithom – dejjem ħarġithom rebbeħin. Continue reading “Adorazzjoni Ewkaristika matul Settembru 2019”