Adorazzjoni Ewkaristika matul Settembru 2019

Print Friendly, PDF & Email

“Fik ittamaw missirijietna – ittamaw u inti ħlisthom!” Dawn il-kelmiet minn Salm 22, miktubin fuq id-dahla għall-bitħa tas-Santwarju tal-Mellieħa missirijietna indirizzawhom lil Marija Bambina. Iva, l-Istorja ta’ pajjiżna dejjem uriet li kull darba li huma daru bil-fiduċja lejha Hija qatt ma naqsithom – dejjem ħarġithom rebbeħin.

It-TNEJN 9 ta’ SETTEMBRU
Istitut San Ġużepp Sorijiet Dumnikani Ħaż-Żabbar
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

IT-TLIETA 10 ta’ SETTEMBRU
Dar tal-Anzjani Santa Katerina Ħ’Attard
Fil-9.45 ta’ fil-għodu

L-ERBGĦA 11 ta’ SETTEMBRU
Santwarju Madonna tal-Ħerba – Birkirkara
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

IL-ĦAMIS 12 ta’ SETTEMBRU
Festa: L-Isem Imqaddes ta’ Marija
Parrocca Madonna ta’ Lourdes – SAN ĠWANN
Fit-8.30 am Quddiesa u wara Adorazzjoni

IL-ĠIMGĦA 13 ta’ SETTEMBRU
Parroċċa San Ġużepp Ħaddiem Birkirkara
Fid-9.00 ta’ fil-għodu

IL-ĠIMGĦA 13 ta’ SETTEMBRU
Fergħa Ewkaristika Il-Marsa
Fis-6.00 ta’ fil-għaxija u fis-7.00 Quddiesa

IL-ĦADD 15 ta’ SETTEMBRU
Santwarju Madonna tas-Samra – il-Hamrun
Fil-11.00 ta’ fil-għodu – f’nofs in-nhar Quddiesa

IT-TNEJN 16 ta’ SETTEMBRU
Kripta San Bastjan Ħal Qormi
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

IT-TLIETA 17 ta’ SETTEMBRU
Kappella San Ġużepp Ħaż-Żebbuġ
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

L-ERBGĦA 18 ta’ SETTEMBRU
Knisja Madonna ta’ Fatima – G’Mangia
9.00 am: Quddiesa u wara Adorazzjoni

IL-ĦAMIS 19 ta’ SETTEMBRU
Knisja Madonna tal-Karmnu – l-Imdina
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

IL-ĠIMGĦA 20 ta’ SETTEMBRU
Istitut Ġesù Nazarenu Iż-Żejtun
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

IL-ĠIMGĦA 20 ta’ SETTEMBRU
Knisja Santa’Anna Iż-Żebbiegħ l/o Imġarr
5.30 ta’ fil-għaxija : Adorazzjoni fis-6.30 : Quddiesa

IT-TLIETA 24 ta’ SETTEMBRU
Pax et Bonum Il-Mosta
Wara l-Quddiesa tad-9.00 ta’ fil-għodu

L-ERBGĦA 25 ta’ SETTEMBRU
Santwarju Madonna Tal-Karmnu – l-Belt Valletta
10.00 am: Quddiesa bis-Supplika Wara Adorazzjoni

IL-ĦAMIS 26 ta’ SETTEMBRU
Madonna ta’ Pompej – Victoria, Għawdex
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

IL-ĠIMGĦA 27 ta’ SETTEMBRU
Ċentru Santa’Andrija Tarġa Gap Il-Mosta
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

IT-TNEJN 30 ta’ SETTEMBRU
Festa: San Ġlormu
Sorijiet Ġesù Nazzarenu Marsaxlokk
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

Leave a Reply

%d bloggers like this: