Lectio Divina għat-22 Ħadd, Sena “Ċ”

Vanġelu (Lq 14. 1, 7-14):  Ġesu qatt ma kien jirrifjuta stedina għal xi ikla għax, madwar mejda, wieħed jagħmel ħbieb ġodda, jisma’ u jiġi mismugħ. Dak iż-żmien kellhom ċerti regoli ta’ mġieba, e.g. (i) attent biex fejn wieħed jitfa’ l-ħarsa tiegħu, int ma tmiddx idejk; (ii) ara l-bżonnijiet tal-oħrajn; (iii) tikolx bil-ħatfa għax iddejjak lil ta’ ħdejk.  Is-sid kellu joqgħod attent fejn ipoġġi l-mistednin: e.g. il-Fariżej  mhux ħdejn il-midinbin.

aktar