Lectio Divina fis-Solennità tat-Twelid tal-Verġni Marija

8 ta’ Settembru

Vanġelu:  Ir-rakkont tat-twelid ta’ Ġesu skond Mattew hu differenti minn ta’ Luqa. It-tnejn m’għandniex neħduhom biss bħala rapporti ta’ ġrajjiet storiċi minn ġurnalisti, imma nfittxu l-messaġġ ċentrali.  Għal ħafna snin, Israel kien jistenna l-Messija; u meta kien jinqala’ xi għawġ, kienu jippretendu l-Messija jiġi u jidħol għalihom.  Il-Messija  … Continue reading “Lectio Divina fis-Solennità tat-Twelid tal-Verġni Marija”