St Augustine: the youth that never grew old

On Wednesday, 28 August, the Church celebrates the feast of St. Augustine. Pope Emeritus, Benedict XVI, the great Augustinian, said of him during his weekly general audience of Wednesday 9 January 2008: “It could be said, on the one hand, that all the roads of Latin Christian literature led to Hippo (today, Annaba, on the coast of Algeria), the place where he was Bishop from 395 to his death in 430, and, on the other, that from this city of Roman Africa, many other roads of later Christianity and of Western culture itself branched out.” Continue reading St Augustine: the youth that never grew old

Kristu ħaj, ispirazzjoni għat-tmexxija fl-iskejjel tal-Knisja

Waqt ċelebrazzjoni reliġjuża fil-Katidral tal-Imdina, li saret nhar it-3 ta’ Settembru 2019, l-Arċisqof Charles J. Scicluna ħeġġeġ lill-kapijiet tal-iskejjel tal-Knisja u l-edukaturi preżenti sabiex fil-ħidma edukattiva tagħhom jimxu fuq il-linji gwida mogħtija minn Papa Franġisku fl-eżortazzjoni appostolika Kristu Jgħix. Continue reading Kristu ħaj, ispirazzjoni għat-tmexxija fl-iskejjel tal-Knisja

Imut il-Kardinal Roger Etchegaray

Nhar l-Erbgħa 4 ta’ Settembru tħabbret il-mewt tal-Kardinal Roger Etchegaray fl-eta ta’ 96 sena. Il-Kardinal Etchegaray kellu diversi karigi fil-Knisja Kattolika, fosthom bħala Arċisqof ta’ Marsilja u president tal-Kunsill Ġustizzja u Paci u tal-Kunsill Cor Unum. Kien wieħed mill-kollaboraturi ewlenin tal-Papa San Ġwanni Pawlu II l-aktar bil-ħidma kontinwa tiegħu fil-ħafna f’missjonijiet diplomatiċi delikati li ġew afdati lilu minħabba l-ħila straordinarja tiegħu fid-diplomazija. Hu magħruf bħala l-‘ambaxxatur tal-Papa Ġwanni Pawlu II’. Kellu sehem importanti fl-organizzazzjoni tal-Ġublew il-Kbir tas-sena 2000. Continue reading Imut il-Kardinal Roger Etchegaray