Festa ta’ San Piju tal-Pjagi

Il-Gruppi ta’ Talb ta’ San Piju tal-Pjagi ser jiċċelebraw il-festa ta’ dan il-qaddis nhar it-Tnejn 23 ta’ Settembru 2019 fil-Parroċċa tat-Trinita Qaddisa l-Marsa b’dan il-Programm. Fil-5.30p.m. Rużarju, fis-6.00p.m. quddiesa Konċelebrata mmexxija mill-Provinċjal P. Effie Mallia Kapuċċin. Wara l-quddiesa jkun hemm l-esposizjoni tal-Ingwanta u tigħnata tifkira tal-okkażżjoni.

L-għaxar kanuni kontra l-għadu

Il-festa ta’ Santa Marija għadha kemm għaddiet. Din il-festa, tant u tant sabiħa, m’hijiex sempliċiment btala nazzjonali u daqshekk. Iċ-ċelebrazzjoni tal-festa ta’ Santa Marija żgur li hi bil-ferm aktar minn hekk. Fil-fatt, din il-festa turi l-qalb tħabbat tal-poplu tagħna lejn Ommna u Sidtna Marija. Continue reading L-għaxar kanuni kontra l-għadu