Festa ta’ San Piju tal-Pjagi

Il-Gruppi ta’ Talb ta’ San Piju tal-Pjagi ser jiċċelebraw il-festa ta’ dan il-qaddis nhar it-Tnejn 23 ta’ Settembru 2019 fil-Parroċċa tat-Trinita Qaddisa l-Marsa b’dan il-Programm. Fil-5.30p.m. Rużarju, fis-6.00p.m. quddiesa Konċelebrata mmexxija mill-Provinċjal P. Effie Mallia Kapuċċin. Wara l-quddiesa jkun hemm l-esposizjoni tal-Ingwanta u tigħnata tifkira tal-okkażżjoni.