Minn wara Santa Liena

Issa l-festa ta’ Santa Liena għaddiet. U kollox għadda b’wiċċ il-ġid. U l-Mulej, permezz taċ-ċelebrazzjoni ta’ din il-qaddisa kbira, ingħata l-glorja li tassew tixraqlu! Madankollu, f’dan il-jum daqshekk sabiħ tat-18 t’Awwissu, li dlonk ifakkarni f’dak it-18 t’Awwissu tas-sena 330, fejn Elena, l-Imperatriċi Awgusta, ittajret lejn is-sema biex tieħu b’sehmha l-ħajja ta’ dejjem, kien hemm irqaqat li lili tant għallmuni! U għallmuni bil-bosta! Continue reading Minn wara Santa Liena