L-istaġun tal-Ħolqien

Erba’ snin wara l-Laudato si’, il-Papa Franġisku mhux biħsiebu jnaqqas il-ħidma tiegħu tiegħu dwar il-ħarsien tal-ambjent. Fil-messaġġ tiegħu nhar il-Ħadd 1 ta’ Settembru fejn fetaħ l-Istaġun tal-Ħolqien, (mill-1 ta’ Settembru sal-4 ta’ Ottubru), il-Papa stieden lil kull Nisrani biex nistaqsu lilna nfusna dwar l-“għażliet ta’ kuljum”.

https://seasonofcreation.org/

Rapport minn Joe Galea

Il-Parrhesia fit-Tħabbir tal-Kelma

Qed ngħixu f’kultura fejn trid toqgħod attent kif titkellem, biex ma turtax lil min qed jisimgħek. Jista’ jkun li din il-kultura daħlet ukoll fil-mod kif inwasslu l-kelma t’Alla. Xi drabi, fit-tagħlim tagħna biex inwasslu l-fidi lill-oħrajn, meta niġu biex nistqarru l-fidi tagħna u ngħallmu r-reliġjon li nħaddnu, qed inkunu prudenti xi ftit aktar milli għandna nkunu. Continue reading Il-Parrhesia fit-Tħabbir tal-Kelma

Il-Papa f’Santa Marta: Il-ħniena hi att ta’ ġustizzja

It-Tlieta, 17 ta’ Settembru 2019: Ladarba l-lingwaġġ ta’ Alla hu l-ħniena, kif jistgħu l-bnedmin idawru wiċċhom in-naħa l-oħra u jibqgħu indifferenti quddiem il-fqir, is-solitudni, id-dgħufija? Din hi kwistjoni ta’ ġustizzja, ikkummenta l-Papa Franġisku llum, waqt l-omelija fil-kappella tad-Dar Santa Marta.
Continue reading Il-Papa f’Santa Marta: Il-ħniena hi att ta’ ġustizzja

Wisdom is sensitivity

Whilst in Medjugorje I had the joy of listening read during the Mass, in the English translation, the gospel parable of the ten virgins (see Matt 25:1-13). Five were foolish and five were wise. That particular translation of the Biblical text named the wise virgins as sensible virgins. How beautiful! To be wise means to be sensitive! Continue reading Wisdom is sensitivity