Adorazzjoni Ewkaristika matul Ottubru 2019

Print Friendly, PDF & Email

BL-EWKARISTIJA U BIL-KURUNA TA’ MARIJA, IŻ-ŻEWĠ ARMI INSUPERABBLI KONTRA L-ASSALTI TAL-ĦAŻEN. B’ĠESÙ U MARIJA MAGĦNA NOĦORĠU REBBIĦIN.

2016-1_LT-BeginnersGuideAdoration

IL-ĦAMIS 3 t’ OTTUBRU
Parroċċa Madonna ta’ Lourdes – SAN ĠWANN
Fit-8.30 am Quddiesa u wara Adorazzjoni

IL-ĠIMGĦA 4 t’ OTTUBRU
Parroċċa San Ġużepp Ħaddiem Birkirkara
Fid-9.00 ta’ fil-għodu

IT-TLIETA 8 t’ OTTUBRU
Dar tal-Anzjani Santa Katerina Ħ’Attard
Fil-9.45 ta’ fil-għodu

L-ERBGĦA 9 t’ OTTUBRU
Santwarju Madonna tal-Ħerba – Birkirkara
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

IL-ĦAMIS 10 t’ OTTUBRU
Monasteru San Pietru – l-Imdina Sorijiet Benedittini
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

IL-ĠIMGĦA 11 t’ OTTUBRU
Fergħa Ewkaristika Il-Marsa
Fis-6.00 ta’ fil-għaxija u fis-7.00 Quddiesa

It-TNEJN 14 t’ OTTUBRU
Istitut San Ġużepp Sorijiet Dumnikani Ħaż-Żabbar
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

IT-TLIETA 15 t’ OTTUBRU
Santwarju Madonna tas-Samra – il-Hamrun
Fil-11.00 ta’ fil-għodu – f’Nofs in-nhar Quddiesa

L-ERBGĦA 16 t’ OTTUBRU
Knisja Madonna ta’ Fatima – G’Mangia
9.00 am: Quddiesa u wara Adorazzjoni

IL-ĠIMGĦA 18 t’ OTTUBRU
Istitut Ġesù Nazarenu Iż-Żejtun
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

IL-ĦADD 20 t’ OTTUBRU
Santwarju Madonna Tal-Melliħa
Fis-7.00 ta’ fil-għaxija

IT-TNEJN 21 t’ OTTUBRU
Knisja l-Qadima ta’ San Bastjan Ħal Qormi
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

IT-TLIETA 22 t’ OTTUBRU
Kappella San Ġużepp Ħaż-Żebbuġ
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

IL-ĠIMGĦA 25 t’ OTTUBRU
Ċentru Sant’Andrija Tarġa Gap Il-Mosta
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

IL-ĠIMGĦA 25 t’ OTTUBRU
Knisja Sant’Anna Iż-Żebbiegħ l/o Imġarr
5.00 ta’ fil-għaxija : Adorazzjoni u fis-6.00 : Quddiesa

IT-TNEJN 28 t’ OTTUBRU
Knisja Santwarju Madonna ta’ Pompej Marsaxlokk
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

IT-TLIETA 29 t’ OTTUBRU
Pax et Bonum Il-Mosta
Wara l-Quddiesa tad-9.00 ta’ fil-għodu

L-ERBGĦA 30 t’ OTTUBRU
Santwarju Madonna Tal-Karmnu – l-Belt Valletta
10.00 am: Quddiesa bis-Supplika Wara Adorazzjoni

IL-ĦAMIS 31 t’ OTTUBRU
Madonna ta’ Pompej – Victoria, Għawdex
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

Leave a Reply

%d bloggers like this: