Niċċelebraw il-Ħajja tat-trabi li mietu fil-Ġuf

Print Friendly, PDF & Email

Niċċelebraw il-Ħajja tat-trabi li-mietu fil-Ġuf l-Erbgħa 2 ta’ Ottubru 2019, b’quddiesa ċċelebrata mill-Eċċ. Tiegħu Mons. Isqof Mario Grech fis- Santwarju tal-Madonna ta’ Pinu fis-18:30. Kullħadd hu mistieden speċjalment dawk li tilfu tarbija u il-familjari tagħhom. Dawk l-ommijiet u familjari li ser jattendu jċemplu/jibagħtu sms fuq 79386233. Din l-attivita’ hi organizzata minn Dar Guzeppa Debono mal-Komunitá Anawim.

Capture4

Capture3

Leave a Reply

%d bloggers like this: