Attent/a għall-kamera!

Waħda mill-kelmiet li l-aktar li jispikkaw illum, fit-taħdit tagħna ta’ kuljum, hi l-imbierka kamera! Jew, biex ngħidha a la Amerikana, il-cam!

Illum ħafna mid-devices moderni li nużaw għandhom il-kamera. Jew il-cam. Ħu Facebook. Inkella l-whatz up. U anki l-viber. U, bilħaqq u biex żgur li ma ninsihx: l-ismartphone! Tiċċajta jekk il-mobile ikollux jużaha l-kamera miskin! Ara kemm nieħu selfies! U kemm niġbdu videos! Issa l-għaliex morna l-baħar. Imbagħad l-għaliex morna quddiesa. Jew għax ħarġet il-vara. U mbagħad għax ħareġ il-marċ. U wara l-għaliex it-tifla, it-tifel, in-neputi u n-neputija għamlu l-ewwel tqarbina. U allura viva l-cam ħi! Continue reading Attent/a għall-kamera!

Il-Papa f’Santa Marta: Il-bruda spiritwali tagħmlilna ħajjitna qiesha ċimiterju

Il-Ħamis, 26 ta’ Settembru 2019: Nitolbu lill-Mulej il-grazzja li ma nkunux ‘insara bin-nofs’, nikkuntentaw bit-taparsi paċi interjuri li ma tagħmel ebda frott. Dan affermah il-Papa Franġisku fl-omelija tal-quddiesa li ċċelebra fil-kappella tad-Dar Santa Marta llum, il-Ħamis, 26 ta’ Settembru 2019. Il-konverżjoni li jitlob minna l-Mulej ma nistgħux nibqgħu nħalluha għal għada.
Continue reading Il-Papa f’Santa Marta: Il-bruda spiritwali tagħmlilna ħajjitna qiesha ċimiterju

Mgħammdin u Mibgħutin: ktejjeb ġdid għal matul ix-Xahar Missjunarju

Mgħammdin u Mibgħutin: riflessjonijiet ta’ Papa Franġisku għal matul ix-Xahar Missjunarju Straordinarju huwa ktejjeb żgħir b’bosta riflessjonijiet li Papa Franġisku għamel f’dawn l-aħħar snin fuq din it-tema. Paġna wara l-oħra dan il-ktejjeb joffri riflessjoni qasira, kif ukoll it-talba għal matul dan ix-xahar u numru ta’ sentenzi ta’ Ġesù, waħda għal kull ġimgħa, biex jakkumpanjaw lill-qarrej matul dan ix-xahar straordinarju. Continue reading Mgħammdin u Mibgħutin: ktejjeb ġdid għal matul ix-Xahar Missjunarju

Minkejja l-isfidi, Timor tal-Lvant bis-seminarji mimlija

Għoxrin sena wara l-indipendenza mill-Indoneżja, Timor tal-Lvant hu pajjiż b’ħafna sfidi, fosthom il-faqar, il-qagħad u l-emigrazzjoni. L-Arċisqof il-ġdid tad-djoċesi ta’ Dili – Mons. Virgilio do Carmo da Silva – li fil-11 ta’ Settembru ġiet elevata għal Arċidjoċesi, qal li minkejja dan kif ukoll it-tħajjir minn setet bħax-Xhieda ta’ Jehovah, il-Knisja f’dan il-pajjiż ċkejken hi għaddejja minn transizzjoni ta’ Knisja ta’ sofferenza għal waħda li qed takkumpanja lill-poplu għal aktar libertaà fid-dinja moderna. Hu inkuraġġanti kif is-seminarji tas-saċerdoti huma mimlijin hekk li se jkollhom jitkabbru biex jilqgħu aktar seminaristi.

https://cruxnow.com/church-in-asia/2019/09/25/poverty-brain-drain-sects-east-timors-archbishop-talks-of-challenges/

Rapport ta’ Joe Galea