Laqgħat dwar l-Istqarrijiet ta’ Santu Wistin

Il-famuzi Stqarrijiet ta’ Santu Wistin (The Confessions of St Augustine) li tant semgħu bihom u forsi wkoll tkellmu dwarhom, imma ftit jafu tassew x’fihom.   Biex jimpla xi ftit minn dan il-vojt, l-Istitut Agostinjat qed jorganizza sensiela ta’ laqgħat propju dwar dawn il-kitbiet ta’ Santu Wistin. Continue reading Laqgħat dwar l-Istqarrijiet ta’ Santu Wistin

Il-Papa jiftaħ il-bieb għal ministeru ġdid għan-nisa

Kif tħabbar diġà minn dan is-sit, nhar it-Tnejn 30 ta’ Settembru il-Papa Franġisku ppubblika l-Ittra Aperuit illis, li hi Ittra Appostolika fil-forma ta’ motu proprio li biha ddikjara li se tibda ssir ċelebrazzjoni liturġika ġdida, imsejħa l-‘Ħadd tal-Kelma t’Alla’. Continue reading Il-Papa jiftaħ il-bieb għal ministeru ġdid għan-nisa

Compassion fatigue

Recently I had the joy of attending an interesting seminar on Compassionate Care for Health Care Workers: The Way Forward in Medicine and Health Care. This seminar was organized by the Faculty of Health Sciences of the University of Malta as well as by the Pastoral Commission for Health Care Workers of the Archdiocese of Malta. Continue reading Compassion fatigue

Rużarju u Quddies mill-Grupp ta’ Talb, Padre Pio.

Nhar is-Sibt 5 ta’ Ottubru fis-6.00 pm, fil-Knisja tal-Kapuċċini, Il-Furjana ser ikun hemm it-talba tar-Rużarju bi ħsibijiet tal-Qaddis Padre Pio.  Wara tkun ċelebrata Quddiesa li tkompli f’ħin ta’ Adorazzjoni Ewkaristika ‘Praise & Worship’, u talb għall-fejqan u biex naqgħilu l-grazzji. Imexxi Fr. Joe Buttiġieġ, Kapuċċin.

Min ikun jixtieq li jsir talb fuqu huwa mitlub jinforma minn qabel lil Fr Joe fuq numru tat-telefon 99398455.