Laqgħat dwar l-Istqarrijiet ta’ Santu Wistin

Il-famuzi Stqarrijiet ta’ Santu Wistin (The Confessions of St Augustine) li tant semgħu bihom u forsi wkoll tkellmu dwarhom, imma ftit jafu tassew x’fihom.   Biex jimpla xi ftit minn dan il-vojt, l-Istitut Agostinjat qed jorganizza sensiela ta’ laqgħat propju dwar dawn il-kitbiet ta’ Santu Wistin. Continue reading Laqgħat dwar l-Istqarrijiet ta’ Santu Wistin

Il-Papa jiftaħ il-bieb għal ministeru ġdid għan-nisa

Kif tħabbar diġà minn dan is-sit, nhar it-Tnejn 30 ta’ Settembru il-Papa Franġisku ppubblika l-Ittra Aperuit illis, li hi Ittra Appostolika fil-forma ta’ motu proprio li biha ddikjara li se tibda ssir ċelebrazzjoni liturġika ġdida, imsejħa l-‘Ħadd tal-Kelma t’Alla’. Continue reading Il-Papa jiftaħ il-bieb għal ministeru ġdid għan-nisa

Rużarju u Quddies mill-Grupp ta’ Talb, Padre Pio.

Nhar is-Sibt 5 ta’ Ottubru fis-6.00 pm, fil-Knisja tal-Kapuċċini, Il-Furjana ser ikun hemm it-talba tar-Rużarju bi ħsibijiet tal-Qaddis Padre Pio.  Wara tkun ċelebrata Quddiesa li tkompli f’ħin ta’ Adorazzjoni Ewkaristika ‘Praise & Worship’, u talb għall-fejqan u biex naqgħilu l-grazzji. Imexxi Fr. Joe Buttiġieġ, Kapuċċin.

Min ikun jixtieq li jsir talb fuqu huwa mitlub jinforma minn qabel lil Fr Joe fuq numru tat-telefon 99398455.