Laqgħa ta’ talb – Fra Baskal

Print Friendly, PDF & Email
Nhar il-Ġimgħa 18 tax-xahar, fil-Kappella tal-Madonna ta’ Lourdes, il-Furjana, ser issir laqgħa ta’ talb għall-glorifikazzjoni tal-Qaddej ta’ Alla Fra Baskal. Tibda fis-6 pm. bir-rużarju, imbagħad issir quddiesa u wara nofs-siegħa Adorazzjoni Ewkaristika. Fit-tmiem isir it-tberik b’biċċa miċ-ċoqqa ta’ Fra Baskal. Imexxi Fr. Joe Buttiġieġ, Kapuċċin.
Kulħadd huwa mistieden li jattendi.
%d bloggers like this: