100 sena ilu ħadu l-ġisem ta’ Adelaide Cini mill-Addolorata għall-Istitut Cini

Nhar it-Tlieta 15 ta’ Ottubru, fis-7.00 pm, l-okkażjoni tal-mitt sena mill-eżumazzjoni u t-trasport tal-fdalijiet ta’ Adelaide Cini miċ-ċimiterju ta’ Santa Maria Addolorata għall-istitut “Ta’ Ċini” li kienet waqqfet hi stess, l-Arċisqof Charles J. Scicluna ser jiċċelebra Quddiesa fil-kappella tal-Istitut Cini f’Santa Venera. Continue reading 100 sena ilu ħadu l-ġisem ta’ Adelaide Cini mill-Addolorata għall-Istitut Cini

Riflessjoni għall-Jum il-Missjoni

Kitba ta’ Angelo Xuereb

Fit-tielet Ħadd ta’ Ottubru, il-Knisja tiċċelebra l-Ġurnata Missjunarja. Dan tagħmlu sabiex tfakkarna fid-dmir missjunarju tagħna.

Infatti l-kelma ‘missjoni’ ġejja mill-kelma Latina ‘mittere’ li tfisser tibgħat. Intużat din il-kelma billi min imur ixandar il-Vanġelu, ma jagħmilx dan minn rajh iżda għax ikun mibgħut mill-Knisja. Mod kif nesprimu din ir-realtà hija li meta wieħed iħalli pajjiżu fuq xogħol missjunarju qabel jitlaq jingħata s-salib b’mod solenni. Continue reading Riflessjoni għall-Jum il-Missjoni

Profeta rasu iebsa li jistenna li Alla jinsa’ l-ħniena u l-mogħdrija

It-Tlieta 8 ta’ Otturbu, il-Papa Franġisku qaddes fil-kappella tad-Dar Santa Marta fejn għamel omelija mnebbħa mill-qari ta’ dawn it-tliet ijiem meħud mill-Ktieb ta’ Ġona.

L-ewwel qari tat-Tnejn, it-Tlieta u l-Erbgħa jtina l-istorja tat-taqbida bejn Alla u Ġona, il-Profeta rasu iebsa li jistenna li Alla jinsa’ l-ħniena u l-mogħdrija u jpatti għall-ħażin bid-deni. Continue reading Profeta rasu iebsa li jistenna li Alla jinsa’ l-ħniena u l-mogħdrija