Lectio Divina tad-29 Ħadd. Sena “Ċ”

VANĠELU:  Parabbola biex turina li għandna nitolbu bla heda, mingħajr ma ngħejjew.  Il-kelma Griega tfisser: ma nsirux kattivi u vendikattivi. Kulħadd xi darba sofra nġustizzja, ħassu frustrat għax ma seta’ jagħmel xejn dwarha.  Għalhekk l-ewwel rejazzjoni tagħna aktarx kienet waħda vjolenti biex nerġgħu niksbu dan id-dritt li jkun itteħdilna.  Hekk inwettquha bil-fatt, allura nkunu qed inżidu nġustizzja b’inġustizzja oħra. Continue reading Lectio Divina tad-29 Ħadd. Sena “Ċ”

Quddiem il-President Taljan u l-Prinċep Charles, il-Papa juri tħassib dwar il-Lvant Nofsani u l-Ekwador

Il-Ħadd, 13 ta’ Ottubru 2019, fi pjazza San Pietru fil-Vatikan mimlija pellegrini minn madwar id-dinja, dalgħodu l-Papa Frangisku ikkanonizza ħames qaddisin ġodda, fosthom erba’ nisa kif ukoll lill-Kardinal John Henru Newman li fl-1845, minn presbiteru Anglikan kien sar Kattoliku.  Preżenti għaċ-ċerimonja kien hemm ukoll il-President tar-Republika tal-Italja u bin ir-Reġina Eliżabetta, il-Prinċep Charles ta’ Wales. Continue reading Quddiem il-President Taljan u l-Prinċep Charles, il-Papa juri tħassib dwar il-Lvant Nofsani u l-Ekwador