Il-Mantell ta’ San Pawl

Print Friendly, PDF & Email

Fil-Quddiesa tal-lum, it-18 ta’ Ottubru, meta qed infakkru lil SAN LUQA, San Pawl isemmi l-MANTELL. Jiġri li ċerti termini jibqgħu għaddejjin mingħajr ma nagħtu każhom. X’kien dan il-MANTELL?Mantell.jpg

Il-mantell hu dak li Pawlu, abbandunat u jħoss il-bard fil-ħabs ta’ Filippi, talab lil Filemon biex iġibulu għax kien ħallieh Troas, flimkien ma’ xi kotba u parċmini. Pawlu jsemmi b’isimhom lil xi wħud li telquh, imma jgħid li Luqa biss baqa’ miegħu. (mill-ktieb ‘IL MANTELLO E LA SPADA’, Edizioni Paoline, dwar il-ħajja ta’ San Pawl, miktub mit-Taljan Franco Signoracci u b’ikoni bizantini mill-Arġentina Teresa Groselj.

Minn Joe Galea

%d bloggers like this: