X’taqra f’Il-Leħen, tal-Ħadd 20 ta’ Ottubru 2019

Print Friendly, PDF & Email

Dawn u aktar tista’ taqrahom fi Il-Leħen, gazzetta ta’ ispirazzjoni Kattolika maħruġa nhar ta’ Ħadd mill-Azzjoni Kattolika Maltija.

 • Illum il-Jum Dinji Missjunarju
  Matul l-2018 Missio bagħat aktar minn €1,000,000 lill-missjoni
 • Hospice Malta tirċievi għotja ta’ €115,000 mingħand Farsons u l-affiljati tagħha
 • Adelaide Cini qatt ma kkundannat lil ħadd u dejjem kellha kelma ta’ ħniena
 • Qalb miftuħa u azzjoni f’waqtha
 • Il-parroċċa ta’ Kerċem tifraħ għall-ħatra tal-Isqof Mario Grech f’Ruma
 • Konferenza mill-Malta Youth Catholic Network għall-Youth Leaders
  Iktar responsabbiltà liż-Żgħażagħ fil-Knisja
 • Ċerti żbalji jridu jirrepetu rwieħhom?
 • L-Editorjal
  Il-Jum Dinji Missjunarju
 • Il-profil ta’ Kate Gonzi
 • The Sound of Music
  Musical live fuq il-palk f’Għawdex
 • Ta’ 99 sena… u jieħu sehem fil-World Tango Championship
 • Mill-Armata Sovjetika għas-saċerdozju
 • Il-Knisja tal-Madonna tal-Mirakli – Ħal Lija
 • L-ilsien Malti fis-snin bikrin
 • L-edukazzjoni fil-Myanmar

Leave a Reply

%d bloggers like this: