Lectio Divina tat-30 Ħadd. Sena “Ċ”

Vanġelu (Lq 19, 9-14):  Din parabbola għal dawk li jaħsbu li huma tant ġusti li jistgħu imaqdru ‘l-oħrajn; jiġifieri, hija għal dawk li jemmnu, u fosthom jista’ jkun hemm xi wħud minna. Dawn ippreżentati mill-Fariżew . Ġesu’ inkwetat fuq il-ħmira (żgħira li mbagħad tikber) tal-Fariżej li kien hemm periklu li setgħet tidħol fid-dixxipli tiegħu. Allura ried jidentifika x’kienet dil-ħmira biex id-dixxipli ma jiċċappsux minnha. Continue reading Lectio Divina tat-30 Ħadd. Sena “Ċ”

Alla qed jafdalkom il-ħajja ta’ dawn l-adolexxenti biex tgħinuhom jikbru fil-fidi Nisranija

Il-Ħadd, 20 ta’ Ottubru 2019: 10 adolexxenti jirċievu l-Griżma mill-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fil-Knisja Parrokkjali ta’ San Ġwann tas-Salib, Ta’ Xbiex. Continue reading Alla qed jafdalkom il-ħajja ta’ dawn l-adolexxenti biex tgħinuhom jikbru fil-fidi Nisranija