Adorazzjoni Ewkaristika matul Novembru 2019

Ix-xahar ta’ Novembru joffrilna riflessjoni fuq il-Veritajiet Eterni. Jiftaħ bis-Solennità tal-Qaddisin Kollha – Dawn hutna li mxew it-triq u waslu fejn Alla iddestinahom li jaslu. Ħenjin huma! Nitolbuhom jgħinuna, aħna li għadna fil-vjaġġ. L-għada, niftakru fit-Talb u l-Quddies, f’ħutna li għadhom jissaffew. Xi darba nkunu aħna fil-bżonn tal-oħrajn ukoll. Continue reading “Adorazzjoni Ewkaristika matul Novembru 2019”