Adorazzjoni Ewkaristika matul Novembru 2019

Print Friendly, PDF & Email

Ix-xahar ta’ Novembru joffrilna riflessjoni fuq il-Veritajiet Eterni. Jiftaħ bis-Solennità tal-Qaddisin Kollha – Dawn hutna li mxew it-triq u waslu fejn Alla iddestinahom li jaslu. Ħenjin huma! Nitolbuhom jgħinuna, aħna li għadna fil-vjaġġ. L-għada, niftakru fit-Talb u l-Quddies, f’ħutna li għadhom jissaffew. Xi darba nkunu aħna fil-bżonn tal-oħrajn ukoll.

Lejn tmiemu, Novembru jippreżentalna l-quċċata tal-vjaġġ – lil Ġesù, s-Sultan tal-Ħolqien kollu. FiH jinġabar kollox u kulħadd u jippreżentana lill-Missier.

X’kobor ta’ veritajiet hija din il-Fidi għażiża tagħna!

IL-ĠIMGĦA 3 ta’ NOVEMBRU
L-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar – Is-Solennità tal-Qaddisin Kollha
Parroċċa San Ġużepp Ħaddiem Birkirkara
Fid-9.00 ta’ fil-għodu

L-ERBGĦA 6 ta’ NOVEMBRU
Bażilika Sant’ Elena – Birkirkara
Fit-10.00 ta’ fil-għodu Adorazzjoni

Fl-okkażjoni taż-Żjara tal-immakulta ta’ Bormla, fil-75 anniversarju tal-Pellegrinaġġ il-Kbir tad-19 ta’ Novembru, 1944, minn Birkirkara sa Bormla, wara li l-Knisja Kolleġġjata ta’ Bormla baqgħet bla mittiefsa mill-ħerba tal-Gwerra. Ejjew nagħmlu festa sabiħa lil Marija f’riġlejn Ġesù Ewkaristija u nitolbuha tħarisna mill-ħerbiet ta’ żmienna.

IL-ĦAMIS 7 ta’ NOVEMBRU
Parroċċa Madonna ta’ Lourdes , San Ġwann
8.30 am : Quddiesa 9.00 am : Adorazzjoni

IL-ĠIMGĦA 8 ta’ NOVEMBRU
Fergħa Ewkaristika Il-Marsa
Fis-6.00 ta’ fil-għaxija u fl-7.00 Quddiesa

It-TNEJN 11 ta’ NOVEMBRU
Istitut San Ġużepp Sorijiet Dumnikani Ħaż-Żabbar
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

IT-TLIETA 12 ta’ NOVEMBRU
Dar tal-Anzjani Santa Katerina Ħ’Attard
Fil-9.45 ta’ fil-għodu

IL-ĦAMIS 14 ta’ NOVEMBRU
Knisja Madonna tal-Karmnu l-Imdina
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

IL-ĠIMGĦA 15 ta’ NOVEMBRU
Santwarju Madonna tas-Samra – il-Hamrun
Fil-11.00 ta’ fil-għodu – f’nofs in-nhar Quddiesa

IL-ĦADD 17 ta’ NOVEMBRU
Santwarju Madonna tal-Mellieha
Fis-7.00 ta’ fil-għaxija

IT-TNEJN 18 ta’ NOVEMBRU
Kripta tal-knisja Arċipretali San Bastjan– Ħal Qormi –
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

IT-TLIETA 19 ta’ NOVEMBRU
Kappella San Ġużepp Ħaż-Żebbuġ
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

L-ERBGĦA 20 ta’ NOVEMBRU
Parroċċa Madonna ta’ Fatima – G’Mangia
Fid-9.00 am Quddiesa – wara Adorazzjoni.

IL-ĠIMGĦA 22 ta’ NOVEMBRU
Istitut Ġesù Nazarenu Iż-Żejtun
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

IT-TNEJN 25 ta’ NOVEMBRU
Knisja Santwarju Madonna ta’ Pompej Marsaxlokk
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

IT-TLIETA 26 ta’ NOVEMBRU
Pax et Bonum Il-Mosta
Wara l-Quddiesa tad-9.00 ta’ fil-għodu

L-ERBGĦA 27 ta’ NOVEMBRU
Bażilika Madonna Tal-Karmnu – Il-Belt Valletta
Fl-10.00 : Quddiesa, Supplika u Adorazzjoni

IL-ĦAMIS 28 ta’ NOVEMBRU
Sorijiet Dumnikani –Madonna ta’ Pompei – Victoria Għawdex
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

IL-ĠIMGĦA 29ta’ NOVEMBRU
Lejliet il-Festa ta’ Sant’ Andrija
Ċentru Santa’Andrija Tarġa Gap Il-Mosta
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

IL-ĠIMGĦA 29 ta’ NOVEMBRU
Knisja Santa’Anna Iż-Żebbiegħ l/o Imġarr
5.00 ta’ fil-għaxija : Adorazzjoni fis-6.00 : Quddiesa

%d bloggers like this: