Meta nerġgħu naqbdu t-triq …

F’xi ħin jew ieħor ilkoll kemm aħna nitilfu ftit it-triq. Min għax jgħaddi minn art pjuttost imxarrba. U min l-għaliex jgħaddi minn waħda ta’ asfalt jikwi issemmix! U, is-sħana tax-xemx, taf tgħaġġlu jsib bil-ġiri l-post tal-kenn. Daqskemm tkun taħraq! U x’jiġri? Waqt li jkun qiegħed ifittex bil-ġenn dan l-imbierek post ta’ tama malajr jarma jitfixkel u jieħu triq b’oħra! Continue reading “Meta nerġgħu naqbdu t-triq …”