Laqgħa ta’ talb Djoċesana ‘Dun Mikiel Attard’

Dun-Mikiel-AttardLaqgħa ta’ talb Djoċesana ‘Dun Mikiel Attard’, nhar il-Ħamis 31 ta’ Ottubru fis.-6.30pm ( u mhux fis-7.30pm) fil-Knisja Arċipretali taż-Żebbuġ, imexxi Mons Dun Pawl Cardona. Huwa mument biex inkunu nafu aktar fuq il-Qaddej tal-Mulej Dun Mikiel Attard. Ejjew u ħajru oħrajn biex jattendu.

San Pawl għaqqad lil Malta u l-Greċja biż-żjara tiegħu bħala appostlu

Is-Sibt, 26 ta’ Ottubru 2019: Quddiesa ċelebrata mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-okkażjoni tal-200 anniversarju mill-wasla tal-ewwel immigranti Maltin fil-Greċja, fil-Kappella ta’ San Kalċedonju, fil-Kurja tal-Arċisqof, Floriana. Continue reading San Pawl għaqqad lil Malta u l-Greċja biż-żjara tiegħu bħala appostlu

Imbierka l-għuda li minnha joħroġ is-sewwa

Is-Sibt, 26 ta’ Ottubru 2019: Quddiesa Solenni ta’ Radd il-Ħajr mill-Arċisqof Charles J. Scicluna għall-Ordinazzjoni Episkopali tal-Arċisqof Antoine Camilleri, fil-Knisja Arċipretali ta’ Stella Maris, Tas-Sliema. Continue reading Imbierka l-għuda li minnha joħroġ is-sewwa