Laqgħa ta’ talb Djoċesana ‘Dun Mikiel Attard’

Dun-Mikiel-AttardLaqgħa ta’ talb Djoċesana ‘Dun Mikiel Attard’, nhar il-Ħamis 31 ta’ Ottubru fis.-6.30pm ( u mhux fis-7.30pm) fil-Knisja Arċipretali taż-Żebbuġ, imexxi Mons Dun Pawl Cardona. Huwa mument biex inkunu nafu aktar fuq il-Qaddej tal-Mulej Dun Mikiel Attard. Ejjew u ħajru oħrajn biex jattendu.