Lectio Divina tal-31 Ħadd. Sena “Ċ”

Vanġelu:  Luqa jkompli jirrakkonta l-ġrajjiet ta’ Ġesu fi triqtu mill-Ġudeja sa Ġerusalemm.   Ġeriko hija l-belt tal-palm u magħrufa ħafna għal-pjanta li minnha kienu jieħdu l-balzmu.  Kienet sinjura mħabba l-kummerċ mal-Eġittu u mal-bliet tal-Mediterran.  Il-Lhud sinjuri kellhom il-villa tax-xitwa hemm.  In-nies ta’ Ġeriko kienu jiksru d-drawwiet ta’ missirijiethom u moħħhom fix-xalar: bil-maqlub ta’ Ġerusalemm, il-belt tat-talb.  Hu u dieħel Ġeriko, Ġesu’ jfejjaq lill-għama. Continue reading Lectio Divina tal-31 Ħadd. Sena “Ċ”

Stedina lin-Nisa f’Għawdex mill-Azzjoni Kattolika

L-Azzjoni Kattolika tistieden lin-nisa għal “Get together mal-Mulej” nhar it-Tlieta 19 ta’ Novembru fid-Dar Ċentrali (Triq Sir Arturo Mercieca). Il-programm, immexxi mill-Kan Ġorġ Frendo, jibda fid-9am b’Quddiesa u jkompli bil-kafè, riflessjoni bil-powerpoint u Adorazzjoni. Iċ-ċelebrazzjoni  tintemm fil-10.45 bil-Barka Sagramentali. Continue reading Stedina lin-Nisa f’Għawdex mill-Azzjoni Kattolika

Pontifikal ta’ Jum Għawdex – 28/10/2019

It-Tnejn, 28 ta’ Ottubru 2019: Pontifikal ta’ Jum Għawdex fil-Katidral tal-Assunta, il-Belt Victoria, ippresedut mill-E.T. Mons. Mario Grech, Amministratur Appostoliku għal Għawdex, fil-preżenza tal-E.T. Dr George Vella, President ta’ Malta. Continue reading Pontifikal ta’ Jum Għawdex – 28/10/2019