Inklussività tfisser ukoll akkoljenza tal-ġenju moħbi fis-sensibbiltà kbira ta’ persuni bl-awtiżmu

L-Erbgħa, 30 ta’ Ottubru 2019: L-inawgurazzjoni mill-Arċisqof Chares J. Scicluna ta’ proġett ġdid fil-Mużew tal-Katidral tal-Imdina li permezz tiegħu l-mużew issa huwa ‘autism friendly’. Dan huwa l‑ewwel proġett tax‑xorta tiegħu f’Malta li sar bil‑għan li l‑mużew ikun aċċessibbli għal persuni bl‑awtiżmu. Continue reading Inklussività tfisser ukoll akkoljenza tal-ġenju moħbi fis-sensibbiltà kbira ta’ persuni bl-awtiżmu

Inħossu mal-Knisja

Kitba ta’ Joe Galea

Kulmeta jsir survey u jkun magħruf li naqset l-attendenza għall-Quddies tal-weekend, fil-ġranet ta’ wara jsir studju u analiżi dwar x’inhuma r-raġunijiet. Jissemma’ li l-omelija ħafna drabi tkun twila u ma tkunx relevanti għan-nies tal-lum u li mhemmx ġdid x’nisimgħu. Inġibu raġunijiet oħra, bħal li wara ġimgħa taħbit irridu nieħdu l-mistrieħ tagħna u allura ma nsibux ħin għall-knisja. Nintilfu f’ħafna argumenti u xi setturi tal-midja jixxalaw fuq ir-riżultat tas-survey u jsaħħnu l-qiegħa billi jqanqlu dibattitu billi jafu kemm dan jogħġob lin-nies. U ma naslu mkien, għax nibqgħu kif konna. Continue reading Inħossu mal-Knisja

Lejn relazzjoni ġdida bejn il-Knisja u l-indiġeni tal-Amażonja

Fis-26 ta’ Ottubru, kien vvutat id-dokument finali tas-Sinodu dwar l-Amażonja li sar f’Ruma bejn is-6 u s-26 ta’ dan ix-xahar. Id-dokument jinkludi studju u miżuri għall-ħidma tal-Knisja biex tinbena relazzjoni ġdida bejn il-Knisja u l-indiġeni tal-Amażonja. Fost diversi temi, wieħed mis-suġġetti diskussi tas-Sinodju kien il-mod kif il-Knisja għandha tħares lejn dawn il-popli li ilhom ħames sekli għaddejjin minn diffikulta’ minħabba l-iżvilupp sfrenat tar-reġjun tagħhom.

https://netny.tv/episodes/currents/synod-final-document-future-amazon/

Rapport minn Joe Galea