Humility in everything

The wow virtue for our times is humility. Without it everything is ruined and those who think so highly of themselves are simply crushed. St. Columban’s (543-615) Godly wisdom constantly reminds of this: “Be helpful, when you are, at the bottom of the ladder and be the lowest, when you are in authority.”

Am I letting myself be transformed and be really credible by mercy and humility?

Fr Mario Attard OFM Cap

 

Nitlob maħfra tal-ħitan li bnejna biex nifirdu l-mejtin tagħna

Is-Sibt, 2 ta’ Novembru 2019: Jum it‑Tifkira tal‑Mejtin Kollha, l‑Arċisqof iċċelebra Quddiesa fil‑Knisja taċ‑Ċimiterju tal‑Addolorata, Raħal Ġdid. L‑Insara huma mistiedna jitolbu għall‑erwieħ kollha li marru qabilna bis‑sinjal tal‑fidi u bit‑tama tal‑qawmien mill‑imwiet, biex bil‑ħniena ta’ Alla jitnaddfu minn kull dnub. Continue reading Nitlob maħfra tal-ħitan li bnejna biex nifirdu l-mejtin tagħna