F’idi!

Kemm-il darba nismagħha din il-frażi! L-aktar meta jkolli bżonn lil xi ħadd li jaqdini! U niggrantanilkom żgur li mhux għalija tafux! Diġà nirringrazzja lill-Mulej li għadni ħaj wara attakk tal-qalb daqshiex u li kien ħallieni tal-post, u fuq kollox, tal-kundizzjoni siekta li għandi fil-mudullun! Imma l-Mulej tal-ħniena! U l-mirakli għadhom isiru! Intant!… Continue reading “F’idi!”