L-umiltà ruħ il-qdusija

Bdejna x-xahar ta’ Novembru. Ix-xahar li Ommna l-Knisja mqaddsa tiftħu bis-solennità qaddisa ta’ ħutna l-qaddisin kollha fl-ewwel jum tiegħu, l-1 ta’ Novembru.

Qalilna l-Imgħallem fil-Kelma tiegħu stess: Kunu qaddisin, għax qaddis jien. (1 Pietru 1, 15-16). Mela, li nkunu qaddisin mhix sempliċiment xi għażla personali tagħna li nistgħu ngħaddu mingħajrha. Le! U xejn affattu! Li nkunu qaddisin hu l-kmand ħelu tal-Mulej għalik u għalija. U, dan il-kmand, aqta’ kemm jagħmel sens! L-għaliex min minna jrid u trid iqatta’ u tqatta’ l-kumplament tal-eternità jinxtewa u tinxtewa fin-nar tal-infern? Biżżejjed immutu bis-sħana hawn fuq l-art! Mela aħseb u ara! Continue reading “L-umiltà ruħ il-qdusija”