Tingħata bidu għall-Viżta Pastorali fl-Imsida

Nhar il-Ħadd 10 ta’ Novembru ngħatat bidu tal-Viżta Pastorali fil-Parroċċa tal-Imsida mill-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi. Dakinhar 22 adolexxent irċivew is-Sagrament tal-Griżma ta-Isqof u wara l-Isqof iltaqa’ ma’ dawk preżenti. Continue reading Tingħata bidu għall-Viżta Pastorali fl-Imsida

Arkivista ġdid għall-Kurja ta’ Għawdex

Fl-1 ta’ Novembru 2019, l-E.T. Mons. Mario Grech, Amministratur Appostoliku għal Għawdex, ħatar lil DUN JOSEPH ATTARD, mill-Parroċċa ta’ Santa Marija Inkurunata, iż-Żebbuġ, bħala:

• Arkivista tal-Kurja tal-Isqof, il-Belt Victoria;
• Librar tal-Librerija Teoloġika tas-Seminarju Maġġuri tal-Qalb ta’ Ġesù;
• Kollaboratur Parrokkjali fil-Parroċċa tal-Qalb ta’ Ġesù, il-Fontana. Continue reading Arkivista ġdid għall-Kurja ta’ Għawdex