Tingħata bidu għall-Viżta Pastorali fl-Imsida

Print Friendly, PDF & Email

Nhar il-Ħadd 10 ta’ Novembru ngħatat bidu tal-Viżta Pastorali fil-Parroċċa tal-Imsida mill-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi. Dakinhar 22 adolexxent irċivew is-Sagrament tal-Griżma ta-Isqof u wara l-Isqof iltaqa’ ma’ dawk preżenti.

Capture

Il-Programm tal-Viżta Pastorali

IL-ĠIMGĦA 15 TA’ NOVEMBRU
9:00 am L-Isqof iżur erba’ djar tal-anzjani li hemm fil-parroċċa
5:30 pm L-Isqof jagħmel mixja mal-parroċċa flimkien mal-Arċipriet
7:15 pm L-Isqof jiltaqa’ mal-operaturi pastorali fiċ-ċentru parrokkjali

IT-TNEJN 18 TA’ NOVEMBRU
5:30 pm L-Isqof jiltaqa’ mat-tfal u l-adolexxenti fiċ-ċentru parrokkjali
6:15 pm L-Isqof jiltaqa’ mal-katekisti fiċ-ċentru parrokkjali
7:00 pm L-Isqof jiltaqa’ mal-membri tas-soċjetà ċivili fiċ-ċentru parrokkjali

IT-TLIETA 19 TA’ NOVEMBRU
11:30 am L-Isqof iżur il-komunità tas-Sorijiet Franġiskani u wara l-iskola mmexxija mill-istess sorijiet

L-ERBGĦA 27 TA’ NOVEMBRU
9:30 am L-Isqof iżur l-istudenti u l-għalliema tal-iskola primarja

IL-ĦADD 1 TA’ DIĊEMBRU
10:15 am L-Isqof jamministra s-Sagrament tal-Qrar fil-Knisja Arċipretali 11:00 am L-Isqof jiċċelebra Quddiesa fil-Knisja Arċipretali u wara jiltaqa’ ma’ dawk preżenti

Sors: www.knisja.mt
Ritratti: www.knisja.mt/ritratti

Leave a Reply

%d bloggers like this: