Il-Kunċizzjoni: sinjal tal-imħabba tagħna lejha, lejn Binha Ġesù u lejn il-proxxmu tagħna

Is-Sibt, 16 ta’ Novembru 2019: Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-tifkira tal-75 sena anniversarju mindu l-istatwa tal-Kunċizzjoni ttieħdet lura Bormla wara t-Tieni Gwerra Dinjija fil-Knisja Parrokkjali ta’ Kristu Re, Raħal Ġdid. Continue reading Il-Kunċizzjoni: sinjal tal-imħabba tagħna lejha, lejn Binha Ġesù u lejn il-proxxmu tagħna