Lectio Divina tal-34 Ħadd u Festa ta’ Kristu Re. Sena “Ċ”

Vanġelu (Lq 23, 35-43): L-aħħar Ħadd tas-sena liturġika niċċelebraw il-festa ta’ Krist Re. Kemm-il saltna u renju qamu u ppruvaw jibqgħu għaddejjin. Ħafna spiċċaw. Liema saltna se tibqa’ sħiħa? Ir-reliġjon tagħna tgħid: is-Saltna t’Alla.  Imma rridu nifhmu x’inhi tassew.   Wara l-40 jum fid-deżert Ġesu jiġi ttantat mix-xitan  biex iwaqqaf saltna ta’ did- dinja. Continue reading Lectio Divina tal-34 Ħadd u Festa ta’ Kristu Re. Sena “Ċ”

It-tifkira tal-għeżież mejtin tagħna

Novembru! It-tifkira tal-għeżież li telqu qabilna. Nittamaw dejjem bis-sinjal tal-fidi li ħadu fil-magħmudija biex hekk bħalma mietu f’Ibnek u bħal Ibnek hekk ukoll f’Ibnek u bħal Ibnek jirxuxtaw għall-ħajja. Hekk nitolbu fit-Tieni Talba Ewkaristika għal ħutna li qiegħdin jistrieħu fis-sliem lill-Missierna tas-Sema. Continue reading It-tifkira tal-għeżież mejtin tagħna

Għaliex jikbru d-deżerti

Jgħidu li darba d-dinja kienet mimlija siġar, frott u fjuri. Xmajjar b’ilma nadif u frisk kienu jsaqqu l-għelieqi u l-ġonna. L-annimali l-iktar selvaġġi bħall-iljuni u t-tigri kienu jilagħbu mal-ħrief. In-nies kienu qed jgħixu fil-paċi mingħajr ma kienu jafu x’inhu dnub. Raġel xwejjaħ u twajjeb qalilhom: “Qaluli biex ngħidilkom li se tinżel ramla fuq l-art kull meta n-nies jagħmlu l-ħażin.” Continue reading Għaliex jikbru d-deżerti

Ktejjeb ta’ Talb għall-Kristu Re 2019

Ktejjeb għall-Mixja ta’ Fidi u ċ-Ċelebrazzjoni tat-Tieni Għasar fil-Festa ta’ Sidna Ġesù Kristu Sultan tal-Ħolqien kollu.  Dan il-ktejjeb jinkludi l-Bidu taċ-Ċelbrazzjoni li ser issir f’riġlejn il-Monument ta’ Kristu Re fil-Floriana, il-Misteri tar-Rużarju għal matul il-Mixja ta’ Fidi, kif ukoll it-talb u t-Tieni Għasar li ser isir fil-Konkatidral ta’ San Ġwann.

Ara l-ktejjeb minn hawn …

Mixja ta’ Fidi fil-Festa ta’ Kristu Re

Kristu Re Monument.jpgIl-Ħadd 24 ta’ Novembru, Festa ta’ Kristu Sultan tal-Ħolqien kollu, ser issir Mixja ta’ Fidi minn maġenb il-Monument ta’ Kristu Re fil-Floriana sal-Konkatidral ta’ San Ġwann fil-Belt Valletta.  Il-mixja tibda fil-5.00 pm u titmexxa minn Monsinjur Arċisqof Charles J. Scicluna.  Fil-Konkatidral issir it-talba tal-Għasar u wara tkun mogħtija l-Barka Sagramentali.

Ara l-ktejjeb ta’ talb …