Lectio Divina tal-1 Ħadd tal-Avvent. Sena “A”

Vanġelu (Mt 24, 37-44):  Id-dixxipli jistiednu ‘l Ġesu jammira t-tempju.  Għalihom kien ifisser stabbilta,  għax Israel kellu miegħu lil Alla.  Kien itihom sens ta’ sigurta’ għax din kienet ir-reliġjon tagħhom u ma kellu jinbidel xejn mir-relazzjoni li kellhom m’Alla, u l-mod kif jagħmlu ċ-ċerimonji.  Basta wieħed josserva t-Torah (il-ktieb tal-liġi).  Għalhekk Ġerusalem u t-Tempju ma kinux se jiġġarrfu għax kien hemm Alla jgħammar hemm.  Ġesu jħabbar il-waqgħa tat-Tempju, it-tmiem tad-dinja antika u l-bidu ta’ dinja ġdida. Continue reading Lectio Divina tal-1 Ħadd tal-Avvent. Sena “A”

L-Arċisqof fis-Solennità ta’ Kristu Re

Il-Ħadd, 24 ta’ Novembru 2019: Iċ-Ċelebrazzjoni Djoċesana ta’ Kristu Re saret fil-Konkatidral ta’ San Ġwann. Fil-5pm beda r-rużarju quddiem Ġesù espost u ngħatat il-Barka Sagramentali. Fil-5:30pm tkantat it-Talba tal-Għasar. Waqt l‑Għasar, l-Arċisqof għamel ir‑riflessjoni tiegħu f’din il‑festa importanti għall‑Insara u wara ta l‑Barka Sagramentali. Continue reading L-Arċisqof fis-Solennità ta’ Kristu Re

Aġġornata: Iċ-Ċelebrazzjoni Djoċesana fis-Solennità ta’ Kristu Re

Aġġornata l-Ħadd 24 ta’ Novembru: Iċ-Ċelebrazzjoni Djoċesana ta’ Kristu Re ser issir fil-Konkatidral ta’ San Ġwann. Fil-5pm jibda r-rużarju quddiem Ġesù espost u tingħata l-Barka Sagramentali. Fil-5:30pm titkanta t-Talba tal-Għasar.

Il-Mixja ta’ Fidi mill-monument ta’ Kristu Re mhux ser issir minħabba l-maltemp. Kulħadd mistieden u mħeġġeg jattendi.

Continue reading Aġġornata: Iċ-Ċelebrazzjoni Djoċesana fis-Solennità ta’ Kristu Re

Żewġ imħabbiet fi mħabba

Nhar is-Sibt 9 ta’ Novembru 2019 kien jum tassew sabiħ għalija. Dan l-għaliex kelli l-grazzja li nattendi u nikkonċelebra fil-quddiesa solenni li ġiet ikkonċelebrata fil-Bażilika Elenjana ta’ Birkirkara li fakkret il-75 anniversarju mill-purċissjoni li kienet saret bil-kwadru titulari u 1-istatwa devota ta’ Marija lmmakulata, li ittieħdu purċissjonalment minn Birkirkara, fejn kienu miżmuma flimkien, għall-Knisja Arċipretali Bormla. Continue reading Żewġ imħabbiet fi mħabba