Adorazzjoni Ewkaristika matul Diċembru 2019

Print Friendly, PDF & Email

Diċembru: Avvent. Marija Mmakulata, u l-Milied Imqaddes. Żmien ta’ ferħ indeskrivibbli. Fidi li timlielna qalbna b’hena tas-Sema. Miskin min ma jemminx – ma jafx x’inhu jitlef! Nitħejjew biex naduraw lit-Tarbija Divina. L-Avvent u l-Milied it-Tajjeb lil kulħadd!

2017-1-26-farrar-a.jpg

L-ERBGĦA 4 ta’ DIĊEMBRU
Knisja Madonna ta’ Fatima – G’Mangia
9.00 am: Quddiesa u wara Adorazzjoni

REPLIKA TAL-LAQGĦA KBIR U SABIĦA LI TAJNIHA
FIL-BAŻILIKA TA’ BIRKIRKARA
Bit-Tħejjija ghas-Solennità tat-Tnissil Bla Tebgħa ta’ Marija,
ejjew immorru ISSA bi ħġarna fid-Dar Tagħha –
il-Kolleġġjata ta’ Bormla
u nsellmulha ghal kemm grazzji kbar
ghamel maghha Dak li hu Setghani !

IL-ĦAMIS 5 ta’ DIĊEMBRU
Kolleġġjata Imm. Kunċ. Bormla
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

IL-ĠIMGĦA 6 ta’ DIĊEMBRU
Parroċċa San Ġużepp Ħaddiem Birkirkara
Fid-9.00 ta’ fil-għodu

IL-ĠIMGĦA 6 ta’ DIĊEMBRU
Fergħa Ewkaristika Il-Marsa
Fis-6.00 ta’ fil-għaxija u fis-7.00 Quddiesa

It-TNEJN 9 ta’ DIĊEMBRU
Istitut San Ġużepp Sorijiet Dumnikani Ħaż-Żabbar
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

IT-TLIETA 10 ta’ DIĊEMBRU
Dar tal-Anzjani Santa Katerina Ħ’Attard
Fil-9.45 ta’ fil-għodu

L-ERBGĦA 11 ta’ DIĊEMBRU
Santwarju Madonna tal-Ħerba – Birkirkara
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

IL-ĦAMIS 12 ta’ DIĊEMBRU
Parrocca Madonna ta’ Lourdes – SAN ĠWANN
Fit-8.30 am Quddiesa u wara Adorazzjoni

IL-ĦADD 15 ta’ DIĊEMBRU
Santwarju Madonna tas-Samra – il-Hamrun
Fil-11.00 ta’ fil-għodu – f’nofs in-nhar Quddiesa

IL-ĦADD 15 ta’ DIĊEMBRU
Santwarju Madonna Tal-Mellieha
Adorazzjoni fis-7.00 pm.

IT-TNEJN 16 ta’ DIĊEMBRU
Il-Knisja ż-Żgħira ta’ San Bastjan Ħal Qormi
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

IT-TLIETA 17 ta’ DIĊEMBRU
Kappella San Ġużepp Ħaż-Żebbuġ
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

L-ERBGĦA 18 ta’ DIĊEMBRU
Santwarju Madonna Tal-Karmnu – l-Belt Valletta
10.00 am: Quddiesa bis-Supplika Wara Adorazzjoni

IL-ĦAMIS 19 ta’ DIĊEMBRU
Monasteru San Pietru – Sorijiet Benedittini l-Imdina
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

IL-ĠIMGĦA 20 ta’ DIĊEMBRU
Istitut Ġesù Nazarenu Iż-Żejtun
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

IT-TNEJN 23 ta’ DIĊEMBRU
Santwarju Madonna ta’ Pompej Marsaxlokk
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

IS-SOLENNITÀ TAT-TWELID TAS-SALVATUR
IL-MILIED IT-TAJJEB LIL KULĦADD !

IL-ĦAMIS 26 ta’ DIĊEMBRU
Madonna ta’ Pompej – Victoria, Għawdex
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

IL-ĠIMGĦA 27 ta’ DIĊEMBRU
Ċentru Santa’Andrija Tarġa Gap Il-Mosta
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

IL-ĠIMGĦA 27 ta’ DIĊEMBRU
Knisja Santa’Anna Iż-Żebbiegħ l/o Imġarr
5.00 ta’ fil-għaxija : Adorazzjoni fis-6.00 : Quddiesa

IT-TNEJN 30 ta’ DIĊEMBRU
Santwarju Madonna ta’ Sacro Cuor Tas-Sliema
Fid-9.00 am: Quddiesa u wara Adorazzjoni

IT-TLIETA 31 ta’ DIĊEMBRU
Pax et Bonum Il-Mosta
Wara l-Quddiesa tad-9.00 ta’ fil-għodu

IT-TLIETA 31 ta’ DIĊEMBRU
Tmiem 2019 u Bidu ta’ 2020
Santwarju Santa Tereża Birkirkara
Fil-11.00pm Adorazzjoni u f’Nofs il-Lejl:
Quddiesa tas-Solennità ta’ Marija Omm Alla

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: