Ir-Rużarju: Ħsieb ta’ Fr Daniel A. Lord.

Hu tajjeb li nżommu fuqna l-kuruna tar-RUŻARJU M. Hawn anke tfal li jħobbu jgħidu r-Rużarju mal-ġenituri tagħhom. Meta xiħadd imut, iqiegħdulu l-kuruna bejn is-swaba ta’ jdejh u jidfnuh biha. Qaddisin kbar kienu jsejħu l-kuruna ‘is-sellum li jwassalhom għall-Ġenna’. Anke nies sempliċi jħobbuha wkoll il-kuruna tar-Rużarju. Continue reading “Ir-Rużarju: Ħsieb ta’ Fr Daniel A. Lord.”