Il-Papa f’Santa Marta: Il-mewt hi tgħannieqa mal-Mulej

Il-Ġimgħa, 29 ta’ Novembru 2019: Fl-aħħar ġimgħa tas-sena liturġika l-Knisja tistedinna nirriflettu dwar it-tmiem, it-tmiem tad-dinja, it-tmiem ta’ kull wieħed u waħda minna u dan insibuh fl-Evanġelju tal-lum li fih Luqa (21, 29.33) itenni kliem Ġesù: “L-art u s-sema jgħaddu imma kliemi ma jgħaddix”. Continue reading Il-Papa f’Santa Marta: Il-mewt hi tgħannieqa mal-Mulej

Illum il-Knisja tfakkar lil Beatu Dionisju tan-Natività u Beatu Redent tas-Salib

Fid-29 ta’ Novembru l-Knisja tfakkar lil Beatu Dionisju tan-Natività u Beatu Redent tas-Salib, Martri li ħadu l-martirju fis-sena 1638. Continue reading Illum il-Knisja tfakkar lil Beatu Dionisju tan-Natività u Beatu Redent tas-Salib